Ekologiska förutsättningar för lodjur i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:20

Diarienummer: 511-2006-38141

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-273-4

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Lodjur är det av rovdjuren som förekommer i fast stam i Stockholms län. Lodjurens viktigaste föda är rådjur. Vid uppskattningar av de ekologiska förutsättningarna för lodjur är därför den viktigaste faktorn tätheten av rådjur inom ett område.

Kontakt