Årsrapport 2006 - Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport innehåller en sammanfattning av Informationscentralens verksamhet under 2006. Blomningarna av cyanobakterier i Egentliga Östersjön sommaren 2006 visade sig bli de mest intensiva under perioden 1997–2006. Under året försämrades syresituationen i Östersjöns bottenvatten kraftigt på grund av uteblivna inflöden av syrerikt vatten från Kattegatt.

Kontakt