Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Angarnssjöängen – våtmark i förändring. Fågelliv och restaureringar 1978–2005.

Om publikationen

Löpnummer:
2017:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-281-9
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
178
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten ger en helhetsbild av vad som har hänt med Angarnssjöängen och dess fågelliv under senare tid och då framför allt i relation till de två restaureringar och andra underhållsåtgärder som har utförts från mitten 1980-talet och 20 år framåt.

Kontakt