Angarnssjöängen – våtmark i förändring. Fågelliv och restaureringar 1978–2005.

Om publikationen

Löpnummer: 2017:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-281-9

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 178

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ger en helhetsbild av vad som har hänt med Angarnssjöängen och dess fågelliv under senare tid och då framför allt i relation till de två restaureringar och andra underhållsåtgärder som har utförts från mitten 1980-talet och 20 år framåt.

Kontakt