Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld

Om publikationen

Löpnummer: 2006:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-239-7

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Under vintern och våren 2006 har ett kompetens- och metodutvecklingsprojekt riktat till länets samtliga ungdomsmottagningar genomförts i Länsstyrelsens regi. En pedagogisk metod har valts som syftar till att identifiera, beskriva, dokumentera och ta tillvara personalens egna reflektioner, kunskap, insikter och erfarenheter. Vidare ska metoden belysa och dokumentera de strategier och arbetsmetoder som de själva har utvecklat för att arbeta med ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck, utifrån sina lokala förutsättningar.

Kontakt