Trafikbuller och planering 3 – ljudkvalitetspoäng

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85125-20-3

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör resultatet av det arbete som bedrivits sedan rapporten Trafikbuller och planering II. I denna rapport redovisas en metod för bedömning av ett stort antal ljudfaktorer vid planering av nya bostäder, ljudkvalitetspoäng, samt vägledning för dess användning och motiv till den viktning som används.

Kontakt