Stora Vika – cementfabriken

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 76

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen i Stockholms har låtit göra göra en dokumentation av fabriken och den tekniska processen. Syftet var att ge en bild av hur anläggningen fungerade när den var i drift och vilka förändringar som har skett under åren. Vi visar också med hjälp av en fotodokumentation från hösten 2006 hur cementfabriken i Stora Vika ser ut idag och vad som återstår av maskiner och annan utrustning från tiden då man framställde cement.

Kontakt