Nio barn i en asylprocess – Granskning av socialtjänstens handläggning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Den 29 november 2005 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att granska socialtjänstens handläggning av asylsökande barn. Anledningen var att media under hösten 2005 uppgav att Migrationsverket riktade kritik mot socialtjänstens handläggning av dessa ärenden. Kritiken handlade framförallt om att socialtjänsten inte utrett Migrationsverkets anmälningar om barn som for illa. I november 2005 överlämnade verket en lista till Rikspolisstyrelsen med namn på barn där det fanns misstankar om brott som eventuellt kunde rubriceras som människohandel för sexuella ändamål, vanvård, misshandel, sexuella övergrepp m.m.

Kontakt