Kulturreservatet Brottö trädgårdar

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2006:03

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-204-4

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens ambition med den här rapporten är att söka bredda perspektiven, höja kunskapen och belysa en del av kulturarvet som förtjänar större uppmärksamhet.

Två av trädgårdarna i kulturreservatet har på uppdrag av länsstyrelsens kulturmiljöenhet under 2005 varit föremål för inventering och dokumentation

Kontakt