Vattenväxter – en inventering i Bergshamraåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2005:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-187-0

Publiceringsår:

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport redovisar en inventering av vattenväxter i tolv sjöar inom Bergshamraåns avrinningsområde, Norrtälje kommun, som utfördes augusti-september 2004. Sjöarnas förekomst av mossor, kransalger och kärlväxter karterades.

Kontakt