Vandringshinder för djur i vattendrag – vägtrummor och dammar i 14 vattendrag i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-194-3

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Arbetet med att identifiera vandringshinder i vattendrag samt fysiska åtgärder av dessa är ett viktigt led i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. I denna rapport presenteras onaturliga vandringshinder, det vill säga konstruktioner som skapats av människan. Primärt utgörs hindren av dammkonstruktioner och felplacerade vägtrummor.

Kontakt