Vad finns längs stranden? Inventeringsmetodik för stränder tillämpad på Tyresåns sjösystem

Om publikationen

Löpnummer: 2005:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-167-6

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 158

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport beskrivs en metod för kartering av strandnära ytor i ett avrinningsområde. Med hjälp av flygbildstolkning av infraröda flygbilder och befintliga digitala kartor minimeras fältbesöken till rena fältkontroller av flygbildstolkningen.

Kontakt