Riksintresset Stockholms hamn

Om publikationen

Löpnummer: 2005:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-186-2

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Stockholms hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 oktober 2001. Stockholms hamn omfattar många olika hamndelar.

Av Sjöfartsverkets beslut framgår inte någon närmare avgränsning av vilka mark- och vattenområden som ingår i riksintresset Stockholms hamn.

Kontakt