Om försurning av sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2004:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Faktablad

Med försurning avses en process då naturens förmåga att motstå surt nedfall minskar och pH-värdet i sjöar och jordmån sjunker.

Sedan förindustriell tid beräknas nederbördens pH-värde ha minskat med cirka en enhet till våra dagar. Annorlunda uttryckt betyder det att nederbörden idag är ungefär 10 gånger surare.

Kontakt