Om försurning av sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2004:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Med försurning avses en process då naturens förmåga att motstå surt nedfall minskar och pH-värdet i sjöar och jordmån sjunker.

Sedan förindustriell tid beräknas nederbördens pH-värde ha minskat med cirka en enhet till våra dagar. Annorlunda uttryckt betyder det att nederbörden idag är ungefär 10 gånger surare.

Kontakt