Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturminnen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
2005:1
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-160-9
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
150
Publikationstyp:
Rapport

Under tidigare delen av 1900-talet fanns det två sätt att skydda natur: nationalpark och naturminne. Bildandet av naturminnen har givit oss möjlighet att vårda ett stort antal värdefulla naturföremål som varit alldeles för små och utspridda i landskapet för att någonsin kunna omfattas av en nationalpark.

Med naturvårdslagen 1964 förändrades naturvårdsarbetet i och med att naturreservat tillkom som skyddsform. Inrättandet av nya naturminnen har därefter minskat kraftigt. Under de senaste två decennierna har endast fyra naturminnen bildats i Stockholms län. Genom åren har också ett antal naturminnen upphävts, av anledningar som framgår av rapporten.

Kontakt