Naturminnen i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-160-9

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 150

Publikationstyp: Rapport

Under tidigare delen av 1900-talet fanns det två sätt att skydda natur: nationalpark och naturminne. Bildandet av naturminnen har givit oss möjlighet att vårda ett stort antal värdefulla naturföremål som varit alldeles för små och utspridda i landskapet för att någonsin kunna omfattas av en nationalpark.

Med naturvårdslagen 1964 förändrades naturvårdsarbetet i och med att naturreservat tillkom som skyddsform. Inrättandet av nya naturminnen har därefter minskat kraftigt. Under de senaste två decennierna har endast fyra naturminnen bildats i Stockholms län. Genom åren har också ett antal naturminnen upphävts, av anledningar som framgår av rapporten.

Kontakt