Miljökvalitetsnormer för luft

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Möjligheterna att utveckla Stockholmsregionen är av väsenlig betydelse för hela Sverige. Efterfrågan på bostäder är hög och vi måste bygga bort bostadsbristen.

Samtidigt är det en utmaning att skapa en långsiktigt hållbar region där bostäder, verksamheter och trafik kan fungera i ett miljömässigt gott sampel. Trafiken medför olika negativa effekter.

Kontakt