Lägesredovisning av åtgärderna i Miljövårdsprogram 2000

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Miljövårdsprogram 2000 togs fram i brett samråd mellan aktörer i länet i slutet av nittiotalet. Miljövårdsprogram 2000 innefattar regionala miljömål och åtgärder. Kopplingen mellan mål och åtgärder görs genom en prioritering av insatsområden, som fått sitt uttryck i tio miljöutmaningar. Uppföljningen av programmet har skett årligen. En större aktualisering av åtgärderna i Miljövårdsprogram 2000 genomfördes under 2004. I detta dokument redovisas resultatet.

Kontakt