Kartläggning av marina naturtyper

Om publikationen

Löpnummer: 2005:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-192-

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Havsmiljön har länge varit kraftigt eftersatt vad gäller naturvård, det mesta har gjorts på land. En anledning är helt enkelt att vi inte känt till vad som finns under vattenytan i våra kust- och havsområden. Det man inte ser är möjligen också lättare att inte bekymra sig om. Samtidigt ökar emellertid insikten att behovet att vårda våra vattenmiljöer blir alltmer akut.

Denna rapport är förhoppningsvis ett steg mot att förändra detta. Här presenteras hur vi på ett bättre och mer effektivt sätt kan använda redan existerande geografisk information för att ta reda på mer om våra havsbottnar. Genom att kombinera information om exempelvis djupförhållanden, vågexponering samt bottentyp kan vi förutsäga vilka naturtyper vi har i ett specifikt bottenområde.

Kontakt