Grunda havsvikar i Svealands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Faktablad

Ett antal olika undersökningar och inventeringsarbeten har genom åren utförts i syfte att ta fram uppgifter om grunda marina miljöer och biologiska resurser i dessa. Data från undersökningarna har tidigare inte systematiskt sammanförts och gjorts tillgängliga på ett sätt som vore önskvärt. Genom att digitalisera det material som finns insamlat och sammanställa det i ett lämpligt format för presentation i geografiska informationssystem (GIS) kan det lätt tillgängliggöras.

Kontakt