Förorenade områden – inventering av kemtvättar i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-182-X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har inventerat kemtvättar enligt fas 1 av metodik för inventering av förorenade områden. Målet var att identifiera alla länets kemtvättar, samt riskklassa de största bland de som är nedlagda. Inventeringen av kemtvättar resulterade i identifiering av 280 kemtvättar där kemtvättmaskiner har funnits, samt ytterligare cirka 550 som misstänks ha haft kemtvättmaskiner på platsen.

Kontakt