Förorenade områden – inventering av gjuterier i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-197-8

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Inventering av gjuterier i Stockholms län. Vid inventeringen identifierades 176 platser där gjuteriverksamhet ägt rum. Inventeringen har gjorts enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden.

Kontakt