Förorenade områden – inventering av gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-163-3

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Landets länsstyrelser utför på uppdrag av regeringen en identifiering och inventering av misstänkt förorenade områden i varje län. Detta mycket omfattande arbete finansieras med medel från Naturvårdsverket. Syftet ärRapporten omfattar inventeringen av misstänkt förorenade områden i Stockholms län inom branscherna gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri. Inventeringen som resulterade i identifiering av fyra gasverk, 15 flygplatser varav en riskklassats, en anläggning för bilfragmentering, 16 glasindustrier varav sju riskklassats samt fyra ackumulatorindustrier varav två riskklassats har gjorts enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Kontakt