Flodkräftan i Stockholms län – inventering och förslag på åtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2005:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-196-X

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen genomförde 1996 en utredning om förekomst av kräftor och kräftpest i Stockholms län. Denna sammanställning visar att antalet sjöar med flodkräfta har minskat från 134 till högst 102 och antalet sjöar med signalkräfta har ökat från 99 till 150. Kräftpest har sedan 1996 konstaterats i ytterligare 21 sjöar och totalt är cirka 107 sjöar i länet drabbade av kräftpest.

Kontakt