Åtgärder för en bättre miljö – miljöhandlingsprogram för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-185-4

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Regionalt miljöhandlingsprogram för Stockholms län är en utveckling av samarbetet som bedrevs i samband med Regionalt miljövårdsprogram 2000. Parallellt med framtagandet av miljöhandlingsprogrammet har arbetet med att revidera de regionala miljömålen samt en aktualitetsprövning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) bedrivits.

Kontakt