Strandexploatering i Stockholms län – Mälaren och Östersjön

Om publikationen

Löpnummer: 2004:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-130-7

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

För att stränderna inte ska bli exploaterade utöver vad naturen klarar av behövs övervakning av strandzoner längs våra hav och sjöar. Övervakningen och rapporteringen om tillståndet för Stockholms läns stränder ansvarar Länsstyrelsen för. Med denna rapport ger vi en översiktlig bild av hur exploaterade länets stränder är, kring Mälaren, vid kusten och i skärgårdsområdena.

Kontakt