Skarvar och fågelskär - inventeringar i Mälaren 2004

Om publikationen

Löpnummer:
2004:22
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-151-X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

De fyra länsstyrelserna runt Mälaren planerar att påbörja ett miljöövervakningsprogram som är avsett att följa olika sjöfåglars numerär över tid. Fåglar anses vara goda indikatorer på miljötillståndet. Det är också av särskilt intresse att följa utvecklingen av beståndet av storskarv i Mälaren.

Kontakt