Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden

Om publikationen

Löpnummer: 2004:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-156-0

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

I länets kust och skärgårdskommuner innebär ny bebyggelse och omvandling av fritidsbostäder till permanentboende ett ökat vattenuttag. Det ger ökad risk för inträngning av Östersjövatten eller påverkan på brunnsvattnet genom uppträngning av gammalt (relikt) saltvatten.

Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2003 utarbetat en metodik för övervakning av saltvattenpåverkan i bergborrade brunnar i länets kust- och skärgårdsområden samt genomfört undersökningar av 590 bergborrade brunnar.

Kontakt