På cykel för miljö och hälsa

Om publikationen

Löpnummer: 2004:21

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-150-1

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen arbetar inom ramen för kommunikationer med projektet "Hållbara resor och transporter" som syftar till att minska påfrestningen på miljön genom sundare resvanor. Denna rapport om bättre villkor för cyklisterna behandlar frågor av stor vikt i det arbetet, vilket är ett skäl till att rapporten publiceras som en del i Länsstyrelsens rapportserie.

Kontakt