Om försurning av sjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Faktablad

Försurning som miljöproblem uppmärksammades i Sverige först vid slutet av 1960-talet. Vid det laget hade försurning av sjöar och vattendrag sannolikt pågått under flera decennier.

Kontakt