Källor i Stockholms län – inventering och underlag för miljöövervakning

Om publikationen

Löpnummer: 2004:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-155-2

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen gör inte anspråk på att vara en komplett redovisning av länets källor utan ska ses som en sammanställning av tidigare kända källor i länet kompletterad med fältbesiktningar och vattenprovtagning i miljöövervakningssyfte.

Kontakt