Hur mår sjöarna & vattendragen?

Om publikationen

Löpnummer: 2004:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-138-2

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Undersökningar av vattenkemi i sjöar och vattendrag
i Stockholms län år 2000.

Kontakt