Hej bostad - om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-148-X

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Hej bostad

Hej bostad är ett resultat av projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Projektet initierades av den så kallade Storstadspropositionen (Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet, prop. 1997/98: 165).

Syftet var att öka kunskapen om storstädernas arkitektur och kulturmiljöer med inriktning på efterkrigstiden. Projektet genomfördes samtidigt vid länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län under ledning av Riksantikvarieämbetet.

Kontakt