Förorenade områden - inventering av oljedepåer i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2004:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-137-4

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Denna inventering omfattar nedlagda civila oljedepåer i Stockholms län. Inventeringen resulterade i elva områden där depåverksamhet bedrivits, och dessa har inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Kontakt