Brottö Kulturreservat

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2004 - 13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-139-0

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

För Stockholms län har en regional landskapsanalys med historisk-kulturgeografisk inriktning färdigställts för att bland annat ligga till grund för urvalet av för länet representativa miljöer som bör skyddas som kulturreservat.
Resultatet av analysen visar att de miljöer som är karaktäristiska för länet är de som formats av jordbruk eller annan form av produktion med anknytning till huvudstaden i en eller annan form.
Till webbsidan för Brottö kulturreservat

Kontakt