Tungmetaller i väggmossa i Stockholms län – provtagning från 2000, jämförelse med resultat från 1990 och 1995

Om publikationen

Löpnummer: 2003:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-097-1

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport är den tredje i ordningen som beskriver tungmetallhalter i väggmossa i Stockholms län. Den första rapporten behandlade förhållandena år 1990 och den andra rapporten beskrev förhållandena år 1995. I den här rapporten beskrivs förhållandena år 2000, och jämförelser görs med åren 1990 och 1995.

Kontakt