Storskarven i Mälaren 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 1

Publikationstyp: Rapport

Utvecklingen av beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 1994–2013. Från och med 2004 har en noggrannare och mer enhetlig inventeringsmetod använts (röda staplar).

År 2012 och 2013 boräknades endast vissa kolonier och antal aktiva bon är en uppskattning.

För vidare information se Länsstyrelsens rapport 2013:22.

Kontakt