Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar

Om publikationen

Löpnummer: 2003:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-081-5

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Rapporten utgör en del av Skärgårdsuppdraget, regionala miljö- och hushållningsprogram för skärgårdarna, och syftar till att belysa betydelsen hos, och öka medvetenheten om grundområdena i Uppsala, Stockholms och Södermanlands läns skärgårdar. Rapporten fokuseras på skyddsvärda skärgårdsområden grundare än sex meter samt på å- och bäckmynningar.

Kontakt