Sjöfartens utsläpp till luft i Stockholms och Uppsala län år 2000

Om publikationen

Löpnummer: 2003:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-098-X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande arbete behandlar sjöfartens utsläpp till luft i Stockholms och Uppsala län år 2000. Utredningen omfattar färjor, handelsfartyg, sightseeingfartyg, vägfärjor samt försvarsmaktens och sjöfartsverkets fartyg som trafikerar regionens hamnar.

Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, koldioxid, kolmonoxid, flyktiga organiska ämnen och partiklar har kartlagts.

Kontakt