Sanering av förorenad mark – en förutsättning för god miljö

Om publikationen

Löpnummer: 2007:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-118-8

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

För att nå miljömålet om en giftfri miljö, som fastställts av riksdagen, måste läckage och risker från förorenade områden minskas. Länsstyrelsen genomför sedan flera år inventeringar av förorenade områden i länet. Faktabladet redogör för Länsstyrelsens arbete med förorenade områden.

Kontakt