Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sanering av förorenad mark – en förutsättning för god miljö

Om publikationen

Löpnummer:
2007:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-118-8
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Faktablad

För att nå miljömålet om en giftfri miljö, som fastställts av riksdagen, måste läckage och risker från förorenade områden minskas. Länsstyrelsen genomför sedan flera år inventeringar av förorenade områden i länet. Faktabladet redogör för Länsstyrelsens arbete med förorenade områden.

Kontakt