Riskanalyser i detaljplaneprocessen

Om publikationen

Löpnummer: 2003:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-106-4

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Vid planläggning av områden med eller i närheten av riskkällor kan riskanalyser vara ett av verktygen för att pröva lämplighet av placering och utformning av ny bebyggelse. Denna rapport beskriver förslag till effektivare hanteringsgång för kommuner i arbetet med att upprätta en riskanalys.

Kontakt