Nedfall av tungmetaller och kvicksilver – resultat från mätningar vid Mjölsta

Om publikationen

Löpnummer: 2003:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-096-3

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen driver sedan 1993 en mätstation för nedfall av tungmetaller och kvicksilver vid en skogsyta i Mjölsta i norra delen av Stockholms län. Mätningen är en del av det regionala miljöövervakningsprogrammet, och sker i form av insamling av nederbörd med åtföljande analys.

Kontakt