Näringstillståndet i Stockholms läns sjöar, vattendrag och havsområden

Om publikationen

Löpnummer: 2003:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-117-X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

I rapporten presenteras en översikt av näringstillståndet i länets vattendrag och havsområden. Målsättningen har varit att ge en aktuell länstäckande bild över förhållandena i länet och en bedömning om dessa förändrats under senare år.

Kontakt