Luftföroreningar i Stockholms län – resultat till och med september 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2003:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-079-3

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport beskrivs resultaten från de mätningar av svavel- och kvävenedfallet som pågår vid ett antal skogsytor i länet. Utöver nedfallet beskrivs resultaten från markvattenprovtagningen och från luftprovtagningen med diffusionsprovtagare.

Kontakt