Krossat berg och återvunnet material ersätter grus

Om publikationen

Löpnummer: 2003:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-113-7

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 4

Publikationstyp: Faktablad

Riksdagen har bestämt att uttagen av naturgrus ska minska. I stället ska krossat berg och återvunnet material användas. Det är Länsstyrelsen och kommunerna som tillsammans ska ange riktlinjerna för materialförsörjningen i länet.

Kontakt