Inventering av fladdermöss – regional fladdermusövervakning i Uppsala och Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2003:13

Diarienummer: 502-1427-03

ISBN/ISSN-nr: 0284-6594

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län genomförde sommaren 2003 en inventering i syfte att kartlägga förekomsten av fladdermöss i utvalda miljöer. Inventeringen ingår som ett led i den regionala miljöövervakningen för programområde Skog och är en uppföljning av motsvarande undersökningar från åren 1997 och 2000.

Kontakt