Förorenade områden: Färgindustrin

Om publikationen

Löpnummer: 2003:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-078-5

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har, som regional tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, i samarbete med länets miljöförvaltningar utfört en inventering av misstänkt förorenade områden som kan härröra från branschen färgindustri i Stockholms län. Inventeringen har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

Kontakt