Förorenade områden: Färgindustrin

Om publikationen

Löpnummer:
2003:2
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-078-5
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har, som regional tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, i samarbete med länets miljöförvaltningar utfört en inventering av misstänkt förorenade områden som kan härröra från branschen färgindustri i Stockholms län. Inventeringen har finansierats med medel från Naturvårdsverket.

Kontakt