Exploatering av stränder – metodstudie för övervakning av exploateringsgraden II

Om publikationen

Löpnummer: 2003:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-109-9

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Kartering av länets stränder har tidigare utförts enligt den indikatormetod som Länsstyrelsen utvecklat tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge och Norrbottens län. I denna rapport redovisas vidareutvecklingen av indikatormetoden samt förslag till handböcker som kan användas av den som själv vill genomföra metoden.

Kontakt