Bottenfauna i Stockholms län 2003 – en undersökning av bottenfaunan i nio sjöar och ett vattendrag i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Okänt

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar resultaten från en inventering av bottenfaunan i 10 lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Utvärderingen följer i stort Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913). Undersökningen har haft som syfte att följa upp den biologiska effekten av genomförda kalkningar i sjöar. Kalkning av sjöar och vattendrag genomförs för att motverka negativa konsekvenser av försurning.

Kontakt