Aldrig långt till naturen - skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen

Om publikationen

Löpnummer: 2003:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-112-9

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län fick sommaren 2002 regeringens uppdrag att ta fram ett program för varaktigt skydd av de mest värdefulla tätortsnära naturområdena.

Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Skåne län fick motsvarande uppdrag. Programmet, som ska tas fram tillsammans med kommunerna, ska innehålla de områden som ska skyddas, vem som ska ansvara för genomförandet, förvaltare samt tidsplan. Programmen ska rapporteras till regeringen senast den 1 oktober 2003, senare ändrat till 1 november.

Kontakt