Nedfall av kväve och svavel - beräkningar för 1998

Om publikationen

Löpnummer: 2002:9

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten är den sista av tre delrapporter om nedfallet av försurande och övergödande ämnen i Stockholms län under 90-talet. Rapporterna är en uppföljning av de nedfallsberäkningar och mätningar som Länsstyrelsen lät göra för året 1994/95.

Kontakt