Nedfall av kväve och svavel - beräkningar för 1998

Om publikationen

Löpnummer:
2002:9
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten är den sista av tre delrapporter om nedfallet av försurande och övergödande ämnen i Stockholms län under 90-talet. Rapporterna är en uppföljning av de nedfallsberäkningar och mätningar som Länsstyrelsen lät göra för året 1994/95.

Kontakt