Kartläggning av buller - en metod för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2002:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 91-7281-071-8

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport beskriver ett projekt som bedrivits i syfte att utveckla en metod som kan användas vid bullerkartläggningar. Den framtagna metoden och resultaten från den genomförda kartläggningen av bullersituationen i Huddinge kommun, som gjorts för att testa metoden, presenteras i rapporten.

Kontakt